คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 


       
       
  นางสินธร สุขุมาลวงศ์
ผอ.รพ.สต.ดอนพันชาด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
นางธนิดา ฤาชากุล
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางสาวณิชาดา มีวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   
นางสาววีรวรรณ ชมพูวงศ์
พนักงานธุรการ
  นางสมบูรณ์ เฉิดจังหรีด
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  นางประกาย ศิริรัตน์
พนักงานบริการ